หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต.(บ้านเกี๋ยงพา หมู่ที่ 4)   22 มี.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการกีฬาสามัคคีสี่วัยเพื่อความปรองดองสานฉันท์ \"ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล\" ประจำปี 2562   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 2960 แพร่   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6   21 มี.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7   15 มี.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อนมโรงเรียน(ปิดภาคเรียนที่ 2/2562)   13 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา สำนักงานงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก หมู่ที่ 6    13 มี.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดขบวนแห่สักการะงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562   11 มี.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง   11 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา   11 มี.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56