ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 09.10 น. โดย คุณ แสงดาว ฝั้นมงคล

ผู้เข้าชม 76 ท่าน