รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานผลดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต้าผามอก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกอทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต้าผามอก ในรอบปี 2559 ให้สมาชิกและประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งนี้หากประสงขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกองทุนสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วตำบลต้าผามอกได้ตามวันเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 14.43 น. โดย คุณ แสงดาว ฝั้นมงคล

ผู้เข้าชม 145 ท่าน