ผักกาดเขียวปลี
 
ราคา     : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพปลูกผักกาดเขียวปลี
จำนวนผู้เข้าชม : 2488 ท่าน


 
  หน่อไม้เปราะ
 
ราคา     : กิโลกรัมละ 40-50 บาท
ผลิตโดย : เกษตรกรตำบลต้าผามอก
จำนวนผู้เข้าชม : 819 ท่าน


 
  ถ่านอัดแท่ง
 
ราคา     : ถุงละ 10 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพการทำถ่านอัดแท่ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1081 ท่าน


 
  (1)