หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านตำบลตำหนักธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   23 ม.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนชุมพล   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   23 ม.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 2
กิจการสภา อบต.แม่คำมี   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562   23 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งโฮ้ง   รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ   23 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตำหนักธรรม   ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรางรินน้ำฝน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม หลังใหม่   23 ม.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ปาน   ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   23 ม.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าสัก   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีปี 2562   23 ม.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1644/td>